"Ha rájössz, hogy mindent rosszul csináltál eddig, akkor a helyes út még mindig hátravan."

"Sokan nem merik igazán akarni azt, amit akarnak, csupán azért, mert még nem tudják hogyan válhat az valóra."

"A lehetőségek akkor tárulnak fel az ember előtt, ha találékony. Minél találékonyabb vagy, annál több lehetőséget sodor eléd az élet. És akkor válsz találékonnyá, amikor elkötelezted magad. Amíg nincs elkötelezettség benned, addig a találékonyságodat arra használod, miért nem jó most cselekedni, miért nem jó most belekezdeni, miért nem jó minden. Kötelezd el magad a saját céloddal, és a dolgok rögtön mozgásba lendülnek."

"Egy házasságban a legfontosabb, hogy eldöntsd, mit szeretnél: azt hogy igazad legyen, vagy azt, hogy boldog legyél?"

"Csak azért mert magabiztos vagy abban , hogy valamit jó alaposan tudsz, az nem garancia arra, hogy a megfelelő dolgot tanultad meg jó alaposan."

„Mindent le kell egyszerűsíteni, amennyire csak lehet. De nem jobban.”

"Nem elég jónak lenni. Jónak is kell látszani."

Abraham Lincoln
Lincolnt egy csodálatos, életerős, kemény embernek ismerte a világ, aki olyan erőt sugárzott magából, hogy aki csak kapcsolatba került vele, rögtön tiszteletet érzett iránta. Lincoln folyamatosan igyekezett átadni az emberiségnek mindazt a bölcsességet, amit élete során megélt, megtapasztalt, és amelyekről szilárd meggyőződéssel hitte, hogy közelebb viszik az élet titkaihoz azokat, akik megismerik őket. Bár Lincoln favágással kezdte életét, mégis az USA elnöke lett, így talán elhihetjük, hogy közel járt az igazsághoz mindenben, amit mondott. Lássunk néhányat a híressé vált mondásai közül…

1. “Ha szót akarok érteni valakivel, az előzőleg rendelkezésemre álló idő egyharmadában önmagammal foglalkozom, s azzal, hogy mit fogok mondani neki – kétharmadában pedig róla gondolkozom, s arról, hogy mit mond majd ő.”

2. “A jellem olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyékra gondolunk, pedig a fa a lényeg.”

3. “A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”

4. “A legtöbb ember körülbelül annyira boldog, amennyire boldog akar lenni.”

5. “Nem érdemes a hibáinkat elkövetni, ha nem tanulunk belőle!”

6. "Valaki napról napra türelmetlenül figyeli a körtefáját, érik-e már a gyümölcse. Ha megpróbálná erőszakolni e folyamatot, tönkretenné a gyümölcsöt, éppúgy, mint a fát. De ha türelemmel vár, ölébe hull az érett gyümölcs."

7. "A barát egy olyan ember, akinek ugyanazok az ellenségei, mint neked."


Albert Einstein
Albert Einsteint senkinek sem kell bemutatni. Azt hiszem, ő lehet a világ egyik legismertebb embere. És aki ilyen ismertségre tett szert az elméleteivel, arra érdemes lehet odafigyelni, és biztosak lehetünk benne, hogy a mondásai fontos üzeneteket hordoznak…

8. “A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”

 9. “Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna.”

10. “Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”

11. “Tanuld meg a játékszabályokat aztán már csak játszanod kell – persze mindenkinél jobban.”

12. “Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”

13. “Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.”

14. “Az, aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem pró- bált semmi új dolgot.”

15. “A józanész azon előítéletek összessége, melyeket 18 éves korunkra szerzünk.”


Andrew Matthews
Mr. Matthews a boldogság szakértője. Könyvei kivétel nélkül bestsellerré váltak. Amit leír, azt az igazi "tudók" egyszerűségével írta le…

16. “Az, hogy milyen javakkal rendelkezünk az életben, attól függ, hogy milyen emberek vagyunk. Kutatások eredményei igazolják, hogy a legtöbb ember, aki nagy összegeket nyer a lottón, rekordidő alatt eléri, hogy visszacsöppenjen korábbi anyagi nehézségei közé. Két évvel a nagy nyeremény után ötből négy nyertes ember rosszabb anyagi helyzetben van, mint amilyenben a kasszírozás előtt volt. Legbelül egy szemernyit sem változtak, külső körülményeik pedig azt tükrözik, hogy milyenek belülről. Nincsenek kerülőutak. Ahhoz, hogy a dolgok javuljanak, saját magunknak is javulnunk kell. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, akkor a jelenünk a tegnapunkhoz fog hasonlítani.”

17. “Rendkívül érdekes módon sok ember elfogadja, hogy az egész világegyetemet törvények irányítják, de amikor a saját életükről, sikereikről és bukásaikról van szó, akkor sorsról, szerencséről, “szerencsés véletlenekről” beszélnek. Pedig te is a világegyetem része vagy, és a te életed is teljesen azoknak a törvényeknek engedelmeskedik, amelyeknek a Hold, a csillagok és a kertedben növő gaz. És te vagy annak az oka, ami az életedben történik. Te okozod a gondolataiddal.”

18. “A kifogás, hogy “én már csak ilyen vagyok”, egy nagyon költséges életmód jelszava.”

19. “Ha ez élet dögunalom, nézd meg, mennyi energiát fordítasz rá! Soha sem hallod, hogy valaki azt mondaná: “Hajnalban kelek, edzem a testem, tanulok, ápolom a kapcsolataimat, teljes gőzzel dolgozom – és SEMMI JÓ nem történik az életemben.” Életünk egy energiarendszer. Ha semmi jó nem történik benne, az a te hibád. Ha majd egyszer felismered, hogy a befektetett energia alakítja a körülményeidet, akkor már nem leszel áldozat.”

20. “Két és huszonkét éves koruk között nagyon sokan drámai változáson esnek át. Rögeszméjükké válik, hogy megteremtsék biztonságukat és bebiztosítsák magukat. Estéiket a tévéhez láncolva töltik el, és celluloidhőseik merész tetteitől el vannak ájulva. Nagy adag szappanoperával és helyzetkomikummal töltik fel magukat, mialatt életük egyre unalmasabb évek sorozata lesz. Az élet attól izgalmas, ha új dolgokat teremtünk. Ha folyton a biztonság után kutatunk, az elsorvasztja az életerőnket. Az optimális biztonságot, védelmet és megszabadulást a gondoktól majd hat láb mélyen a föld alatt egy dobozban fogjuk megtalálni.”

21. “Gyakran szociálisan arra vagyunk kondicionálva, hogy az élet negatív oldalát lássuk. Ha van tíz dolog, ami jól működik, és egy, ami nem, akkor csak arra figyelünk, ami rosszul működik. Ha fiacskánk a húszpontos matekteszten tizenegy pontot ér el, akkor nem a tizenegy pontra koncentrálunk, hanem a kilencre, ami nem sikerült neki. Ha fáj a fejünk, akkor nem azt mondjuk: “A mellkasom, a hasam, a lábam és a karom nem fáj!”, hanem azt: “Úgy fáj a fejem!” Az inggallérunkon lévő rúzsfolt miatt aggódunk, ahelyett, hogy annak örvendenénk, hogy az ingünk kilencven százaléka milyen tiszta! Túl sok ember gondolja azt, hogy realistának és racionálisnak lenni egyet jelent a hibákra való koncentrálással!”

22. Szeretnéd tudni az örök nyomorúság receptjét? Íme: a.) Gondold ki, hogy a világnak milyennek KELLENE lennie. b.) Alkoss szabályokat arra, hogy az embereknek hogyan KELLENE viselkedniük. Aztán, amikor a világ nem engedelmeskedik, akkor mérgelődj nagyokat!

23. Ha nem vagyok hajlandó megbocsátani sógoromnak, hogy nem hí- vott meg a karácsonyi partira, akkor én szenvedek ettől. Nem ő kap gyomorfekélyt, nem ő fog forgolódni éjjel az ágyban, nem ő borul ki és nem neki lesz rossz szájíze. Velem történik meg ilyenkor mindez. Nem véletlenül tanácsolják nekünk: “Bocsáss meg az ellened vétkezőknek!” Csak így maradhatunk egészségesek és boldogok. A nemmegbocsátás az egyik legfőbb betegség kiváltó ok, hiszen a savanyú gondolatok a testet emésztik.

24. Bármilyen szituációban is vagyunk, azért vagyunk ott, mert abból valamit tanulnunk kell. Hiszen azért sodródtunk oda!


Anthony Robbins
Anthony Robbins egy különleges sikerember. Sztárok, hírességek, mérhetetlenül gazdag emberek siker tanácsadója. Ő maga valaha szegény volt, ám ma már egy gyönyörű kastélyban él. Így ő szintén azon kevesek közé tartozik, akik nem csak elméleti szakik, hanem a szó teljes értelmében meg is élték mindazt, amiről beszélnek, amit tanítanak.

25. “A siker titka, hogy megtanuld, hogyan használd fel a fájdalmat és az örömöt ahelyett, hogy a fájdalom és az öröm használna ki téged. Ha ezt megtanulod, te tartod kézben az életedet, ha elmulasztod, kiszolgáltatod magad az életnek.”

26. “Megtanultam, hogy azok a források, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy valóra váltsuk álmainkat, bennünk vannak, csupán arra a napra várnak, amikor úgy döntünk, hogy felébredünk, és igényt tá- masztunk velünk született jogainkra.”

27. "A sikeres emberek jobb kérdéseket tesznek fel, és ennek eredmé- nyeként jobb válaszokat is kapnak."

28. "Végül is a másokkal és önmagunkkal folytatott kommunikációnk határozza meg az életünk minőségét."

29. "Tudod, az életben sokan tudják, hogy mit kell tenniük, de valójában kevesen csinálják meg azt, amit tudnak. Tudni nem elég! Cselekedni kell!"

30. "A felkészültség és a lehetőség találkozásából születik meg az, amit szerencsének hívnak."


Arthur Schopenhauer
Schopenhauer csak úgy vonult be a köztudatba, hogy a "pesszimizmus filozófusa". Amit tudott, vagy tudni vélt, az mind az emberi rosszallásra épült. Ő nem arról volt híres, hogy látta "az alagút végét", hanem arról, hogy látta az emberek hibáit. Olykor remek tanítómester a "tükör", hisz nem árt néha szembesülni azzal, amit rosszul csinálunk, mivel így ki tudjuk javítani a hibáinkat. Ne feledd, hogy a hibák felismerése az első lépés a fejlődés útján. Ezért is annyira értékesek olykor Schopenhauer mondásai…

31. “Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve."

32. “Az ember képes megteremteni azt, amit akar, de nem akarja azt, amit akar.”

33. “Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy hasonlíthassunk másokhoz.”

34. "Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi."

35. " Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük."

36. " Nyerni fogunk rajta, ha élvezeteket áldozunk föl, hogy fájdalmakat kerülhessünk ki."

37. " A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás."


Benjamin Franklin
Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász – és minden területen remekelt. Már egészen kis kölyökként kitűnt társai közül elsőrangú fizikai- és szellemi adottságaival. Aztán az évek során ezeket kamatoztatta is.

38. “Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád halálod után, írj valamit, amit érdemes olvasni, vagy tégy valamit, amiről érdemes írni.”

39. “A boldogsághoz két út vezet. Vagy csökkentjük a vágyainkat, vagy növeljük lehetőségeinket. Ha bölcs vagy, mindkettőt megteszed.”

40. “A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott.”

41. " Amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét."

42. " Aki úgy gondolja, hogy a tanulás drága, próbálja ki, milyen a tudatlanság."

43. " Szereted az életet? Akkor ne vesztegesd az időt, hisz belőle áll az élet."

44. " Ami fáj, az nevel."

45. " Az emberiséget három nagy csoport alkotja: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik mozdulnak."


Buddha és követői
Buddha önmagában nem egy személy neve, hanem egy létező szó, melynek jelentése: megvilágosodott. Azonban, a világ egyik legnagyobb vallása "történelmi Buddhának" avagy, Sákjamuni Buddhának nevezi Gautama Sziddhártha-t, aki királyi család sarjaként látott napvilágot. A Buddha név az idők során, az egyszerűség kedvéért ragadt rá. Buddha az élet értelmét keresve elhagyta családját, és egy ideig aszké- ta életet élt. Majd, midőn rájött, hogy a nélkülözés, az önsanyargatás elhomályosítja elméjét, felhagyott az aszkéta élettel, és inkább a rendszeres meditáció útjára lépett. (Tehát NEM a szenvedései révén világosodott meg, ahogy sokan mondják. Éppen ellenkezőleg! Amikor rájött, hogy a szenvedés elveszi az éleslátást, akkor fedezte fel az igaz utat.) A fáma úgy szól, hogy egy fügefa alatt érte a megvilágosodás és buddhává vált.

46. “Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad.” (Buddha)

47. “Az istenek megteremtették a világot, már csak az volt hátra, hogy az erőt is belehelyezzék. Tanakodtak hová tegyék, hogy az ember meg ne találja. Egyikőjük azt mondta: Tegyük a föld alá. Az nem jó, mondta egy bölcsebb isten, mert az ember előbb utóbb feltúrja a földet és megtalálja, tegyük a hegy tetejére. Végül a legbölcsebb legöregebb isten szólalt meg: Nem tehetjük a hegy tetejére, az ember előbb utóbb megmássza a hegyeket, tegyük magába az emberbe, ott sose fogja keresni.” (Buddhista tanmese)

48. “Az vagyunk, amit gondolunk. Mindaz, ami vagyunk, a gondolatainkból táplálkozik. Gondolatainkból építjük fel a világunkat.” (Buddha)

49. “Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat.” (Buddha)

50. " Valamennyien istenek vagyunk. Valamennyien tudunk mindent. Csak meg kell nyitnunk az elménket, hogy meghalljuk saját bölcsességünket." (Buddha)

51. “Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse.” (Dalai Láma)

52. “Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy.” (Dalai Láma)


Dale Carnegie
Dale Carnegie igazi sikerember volt, aki jelentős vagyont szerzett, majd írói pályára lépett. Talán a leghíresebb művei a Sikerkalauz sorozat darabjai, vagy Abraham Lincoln életrajza. Carnegie hihetetlenül értékes tudást hagyott hátra, és ez vitathatatlan. Mondásai, bölcsességei mélyen bevésődtek a sikertanok tudorainak elméjébe, és ma is szerves alapját képezik minden tanításnak, ami csak a személyes felemelkedésről szól. Ő az, aki sok millió dollárt osztott szét titokban az emberek között, és senkinek nem dicsekedett el. Halála után meséltek e jótéteményekről azok, akik közel álltak hozzá. Carnegie szentül hitte, hogy ha kérkedés nélkül ad, akkor a sokszorosát kapja vissza az élettől. Azt hiszem, ahogy az életpályája is mutatja, ebben igaza volt. És még sok minden másban is.

53. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: “a legtöbb ember olyan boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen”. A boldogság belülről jön, nem külsőségektől függ.

53.2 Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez, és nem vá- gyaimhoz igazítani mindent. Úgy veszem családomat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és én alkalmazkodok hozzájuk.

53.3 Csak ma törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, vigyázok rá, táplá- lom, nem élek vele vissza, és nem hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak.

53.4 Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok valami hasznosat. Nem leszek szellemileg tunya. Olvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván.

53.5 Csak ma edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót teszek valakivel és titokban tartom. Megcsinálok két dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William James mondja, csak az edzés kedvéért.

53.6 Csak ma kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak tudok, csinosan öltözködöm, halkan szólok, udvariasan viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit sem bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani.

53.7 Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom életem minden gondját egyszerre megoldani. Tizenkét órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, amelyeken egy életen át képtelen lennék.

53.8 Csak ma programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni minden egyes órában. Lehet, hogy nem tartom be, de meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a bizonytalanságtól.

53.9 Csak ma szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. Ebben a fél órában néha Istenre fogok gondolni, hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak.

53.10 Csak ma nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog legyek, hogy élvezni tudjam a szépet, hogy szeressek és higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek.

54. “Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik – hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.”

55. “Két dologra kell törekednünk életünkben: először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk, másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat.”

56. “Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.”

57. “A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített.”

58. “Bármely bolond tud kritizálni, elítélni és panaszkodni – és a legtöbb bolond meg is teszi.”

59. " Az én szememben az emberi természet legtragikusabb vonása, hogy hajlamosak vagyunk elhalasztani az életet. Mindannyian egy csodálatos ró- zsalugasról ábrándozunk, amely a látóhatár szélén virul - ahelyett, hogy élveznénk az ablakunk alatt nyíló rózsákat."Helen Keller
Helen Keller volt az első amerikai diák, aki vak és siket volt, mégis sikerült diplomát szereznie a Radcliffe Főiskolán. Végül írói pályára került, és jelentős sikereket ért el. Talán sokat elmond róla, hogy kortársa, Mark Twain is nagy csodálója volt. Márpedig Twain ma is nagy írónak számít, aki elnyerte művei által a halhatatlanságot. Ha ő nagyra értékelte Helen Kellert, mi miért ne tehetnénk…

60 “Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.”

61 “Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örö- met, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk.”

62 “A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker.”

63 “A biztonság többnyire csupán egy babonának tekinthető, mivel a termé- szetben soha sem fordul elő, és az emberek életében sem tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni semmivel sem biztonságosabb, mint szembefordulni vele. Az élet egy merész vállalkozás, vagy egy nagy semmi.”

64 “Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.”

65 “Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.”


Henry David Thoreau
Őt tartják a legelső amerikai környezetvédőnek és a polgári engedetlenség filozófiai megalapozójának. Nagy gondolkodóként híresült el. Olyasvalakinek tartják, aki felismerte a politika hatalmi törekvéseit, és ellenük fordulva, az emberiség igazi jogaiért küzdött. Élete során ő is igyekezett felfedni az élhető élet fontos tudnivalóit az emberek előtt, hogy mindenki képes legyen valóban élni, és ne csak a "nagyok" manipulatív eszméit elfogadva tengődni, nyomorogni és a túlélésért küzdeni, amikor a bőség a világ "alaptermészete".

66 “Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.”

67 “Semmitől sem kell annyira félni, mint magától a félelemtől.”

68 “Nem élhetünk a télben, ha közben kitavaszodott körülöttünk.”

69 A siker rendszerint azoknak az ajtaján kopogtat, akik túl elfoglaltak ahhoz, hogy keressék azt.

70 Olyannyira őszintén és teljesen behódolunk életmódunknak, hogy tagadjuk a változás lehetőségét.

71 Az ember sorsát az pecsételi meg, vagy inkább az mutatja meg, hogy miképpen vélekedik önmagáról.

72 Végső soron az ember mindig csak azt találja el, amit célba vesz. Ezért úgy kellene, hogy minél magasabbra tűzze a célt - még ha eleve kudarcra van is ítélve.

73 Minden nemzedék kineveti a régi divatot, de vallásos áhítattal követi az újat.


Henry Ford
Ford talán a leghíresebb üzletember a világon. Sokan nem is tudják róla, hogy nem csupán autógyáros volt, de rendkívül termékeny feltalálónak is számított. Nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződik. Fordot különösen bölcs embernek tartották, aki szintén számos nagy- és betartandónak számító bölcsességet hagyott maga után.

74 "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen"

75 "Ha a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti"

76 "Akárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd"

77 "A megfelelő bér nem a legalacsonyabb összeg, amiért egy ember még hajlandó dolgozni, hanem az a legmagasabb összeg, amit a vásárló még tartósan meg tud fizetni."

78 "A sikeres ember az alatt az idő alatt halad előre, amit mások elpazarolnak."

79 "A legtöbb ember több időt és energiát fordít arra, hogy kerülgesse a problémákat, mint arra, hogy megragadja és megoldja őket."

80 "Aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt takarítson meg, az ennyi erővel az óráját is megállíthatná, hogy időt takarítson meg."

81 "Kudarcaink tanulságosabbak, mint sikereink."

82 "A siker annyit jelent, hogy az ember épp azokkal a képességekkel rendelkezik, melyekre egy adott pillanatban szükség van."

83 "Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz."

84 A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit, amikor nem látják.

85 Attól a versenytárstól kell félned, amelyik egyáltalán nem foglalkozik veled. Csinálja a dolgát, méghozzá egyre jobban és jobban.

86 Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.

87 A kacsák csendben rakják le a tojásaikat, a tyúkok kotkodácsolnak, mint az eszeveszett. És mi a következmény? Az egész világ tyúktojást eszik.

88 Amikor úgy tűnik, hogy minden ellened van, emlékezz rá, hogy a repülő is a széllel szemben száll fel, nem vele együtt.


Steve Jobs
Jobs ugyebár az Apple elnöke volt. Nagyon kreatív és ügyes üzletember hírében állt. Az Apple számos fejlesztése az ő nevéhez fűződik. Élete során gyakran adta tanúbizonyságát, hogy a gondolkodása messze az átlagon felüli. Tulajdonképpen a cége így vált képessé rá, hogy a "nagy óriással" felvehesse a versenyt. Betegsége (hasnyálmirigyrák) árnyékában átértékelte a világot, és egyfajta életbölcsességre tett szert. Bár híressé vált mondásai nagy részét áthatotta a halál, mégis talán éppen ezért érdemes odafigyelni rájuk. Kevesen élünk úgy, hogy kivételes tehetséggel bírunk, miközben a kaszás ott áll a hátunk mögött – szerencsére… Azonban, e sajátos tapasztalat miatt, érdemes komolyan megfontolni azon bölcsességeket, amiket e remek ember hagyott hátra a világ számára.

89 Nem az számít, hogy a leggazdagabb ember legyek a temetőben. Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk.

90 A tudat, hogy hamarosan halott leszek, a legfontosabb eszköz, amely segít meghozni az élet nagy döntéseit. Mert csaknem minden - minden külső várakozás, minden büszkeség, minden megszégyenü- léstől és bukástól való félelem - szertefoszlik a halál színe előtt, csak azt hagyva meg, ami igazán fontos. Annak tudata, hogy meg fogsz halni, az egyik legjobb módja annak, hogy kikerüljük azt a csapdát, hogy azt gondoljuk, van vesztenivalónk.

91 Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik.

92 Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában.

93 Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkapcsolatokra. A munkád tölti ki az életed jelentős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha még nem találtad meg, keresd tovább, ne add fel! Mint az a szívügyekkel lenni szokott, itt is tudni fogod, hogy mikor találtad meg az igazit.

94 Az elmúlt 33 év során minden reggel belenéztem a tükörbe, és megkérdeztem magamtól: "Ha a mai lenne az életem utolsó napja, azzal szeretném vajon tölteni, amit ma csinálni fogok?" És valahányszor a válasz túl sok napon át volt "nem" egyhuzamban, tudtam, hogy valamin változtatnom kell... majdnem mindenen - a külvilággal szemben támasztott elvárásaimon, a büszkeségemen, a félelmeimen a szorult helyzetektől vagy a kudarctól - mindezek a dolgok egyszerűen szertefoszlanak, amikor a halállal nézünk farkasszemet, és csak az marad hátra, ami igazán lényeges. Nem ismerek jobb módszert azon gondolat csapdájának elkerülésére, hogy valami vesztenivalód van, mint emlékeztetni magad arra, hogy meg fogsz halni.


Thomas Alva Edison
Ismét egy remek férfiú, aki rengeteg értéket adott a világnak. Mintegy 1093 szabadalom fűződik a nevéhez. Rendkívüli kitartással indult neki a mindennapi feladatainak, amiket kitűzött maga elé. Egyszerűen nem akart tudomást venni a lehetetlen szó létezéséről…és talán soha nem is ismerte meg, mit is jelent e szó.

95 “Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.”

96 “Nem veszítettem el a kedvemet, mivel minden egyes sikertelen kísérlet egy újabb lépést jelent előre.”

97 “Ha megtennénk mindazokat a dolgokat, melyeket képesek vagyunk megtenni, ámulatba ejtenénk önmagunkat.”

98 “Kreativitás = 10% tehetség és 90% elszántság.”

99 “A hülyeség a hidrogén mellett a legnagyobb mennyiségben előforduló anyag a Világegyetemben.”

100 "Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár."

101 " Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól."Extra bölcsességek

102 Néha az emberek éveken keresztül ugyanattól a problémától nyomorultak, holott azt is mondhatnák: “Na és?” Ez az egyik kedvenc mondásom: “Na és?” Nem tudom, hogy éltem túl az éveket, mielőtt megtanultam, hogyan használjam ezt a trükköt. Sokáig tartott, míg megtanultam, de ha neked egyszer sikerül, sosem felejted el. (Andy Warhol)

103 “Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni.” (Marcus Aurelius)

104 “Táncolni kell, Uram. A zene majd csak megjön valahonnan.” (Zorba, a görög)

105 “A legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetsz, az a folyamatos rettegés attól, hogy hibázni fogsz.” (Elbert Hubbard)

106 “Az aggodalom nem képes megóvni bennünket a holnapi szomorúságtól, de meg tud fosztani minket a mai nap élvezetétől.” (James Kurtz)

107 “A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik.” (Amby Burfoot)

108 “Borzalmas látni, hogy valaki semmiségekért remeg, és ugyanakkor érzéketlen a legnagyobb dolgokkal szemben.” (Blaise Pascal)

109 “A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség.” (B. C. Forbes)

110 “A legyőzöttség csak egy ideiglenes állapot; a feladás teszi véglegessé.” (Marlyn vos Savant)

111 “Úgy álljunk meg az életben, akár a szikla szírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket.” (Hazrat Inajat Khan)

112 Ha semmi sem sikerül, ha örök vesztesnek érzed magad, gondolj arra, hogy egyszer spermaként te voltál a legfürgébb a csapatban!

113 “Az erőfeszítés csak akkor nyeri el méltó jutalmát, ha ez ember semmiképp sem adja fel.” (Napoleon Hill)

114 “A siker pusztán a szerencsén múlik. Ezt bármelyik vesztes megerősíti neked!” (Earl Wilson)

115 “Furcsa dolog, te is bizonyára már ezerszer elmondtad… hogy soha nem fogod megtudni, mire vagy képes, amíg meg nem próbálod. Bármennyire is szomorúan hangzik, legtöbben soha sem próbálnak meg semmit sem csinálni, addig, amíg nem biztosak benne, hogy menni fog nekik.” (Bob Proctor)

116 " Felelősek vagyunk azért, ahol életünk épp most tart. Ha elégedettek vagyunk vele, akkor megérdemlünk egy vállveregetést. Ha viszont boldogtalannak érezzük magunkat, azon egyetlen ember tud változtatni: mi magunk. Senki mást nem hibáztathatunk azért, ha nem cselekszik helyettünk. (Richard Templar)

117 " Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre. (Edward Stanley)

118 " Egy csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás. (David B. Agus)

119 Ha nem tudod kordában tartani a haragodat, tanuld meg: jobb hallgatni, mint veszekedni. Meg fogod bánni szándékosan sértő szavaidat, mert rá jössz, hogy csak veszítesz velük. (Paul Hauck)

120 Világunk nem statikus: folyton új problémák merülnek fel, és a régi válaszok sokszor elavulnak. Ahogy Lewis Carroll Vörös Királynőjének, nekünk is nagyon gyorsan kell futnunk, hogy nyugodtan állhassunk. (Ian Nicholas Stewart)

121 Azért nem jut sok értelmes, tanult ember nagy vagyonhoz, mert az iskolában azt tanulta, hogy a hibák rosszak. Az életben az nyer, aki a legtöbb hibát véti, és tanul belőle - úgy, hogy nem hazudik, nem csal, nem tagadja le, nem okol másokat. (Robert Toru Kiyosaki)

122 Ha nincs kitartásod álmodozni, nem lesz erőd harcolni sem.

123 Ha tiltva nevelsz, hazudni tanítasz.

124 Mindenki meghal, de nem mindenki él.

125 A buta ember csak azt látja, amit ő gondol.

126 A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is.

127 Ne kövesd az ösvényt, bármerre vezet. Inkább arra menj, amerre nem vezet ösvény. És hagyj nyomot.

128 Az érdem azé, aki elkezdi, akkor is, ha az, aki folytatja, jobban csinálja.

129 Ha valamit nem akarsz megtenni, az egyik kifogás ugyanolyan jó, mint a másik.

130 Ha egy ostobaság sikeres, attól még ostobaság marad.

131 Mit használ neked egy ezüst pohár, ha könnyel van tele?

132 Reggel ültetett fa estére még nem vet árnyékot.

133 Csak akkor tudjuk meg, hogy a fenyő és a ciprus örökzöld, amikor eljön a hideg évszak.

134 A türelem olyan fa, melynek keserű a gyökere, de édes a gyümölcse.

135 Célratörő ember a kőbe is beüti a szöget.

136 Aki nem bújik be az oroszlán barlangjába, az nem szerezhet oroszlánkölyköt.

137 Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.

138 Az egyszer megbotlott lovat még nem szokták levágni.

139 Az ember korlátlan lehetőségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja.

140 Az eső lényege ugyanaz, de a mocsarakban a töviseket növeszti, a kertekben pedig a virágokat.

141 A békés tenger nem nevel ügyes hajósokat.

142 Hiába táplálod a kígyót, nem kapsz nektárt, csak a mérge lesz erősebb.

143 Aki átöleli, mozgásképtelenné teszi az ellenséget.

144 Míg a kevés tudás veszélyes, kétélű dolog, addig az elmélyült tudásnál nincs biztosabb fegyver a világon.

145 Nem annyira fontos tudni, ki vagy, mint azt, hogy ki lehetsz!

"Mindig azt teszem, amiről semmit sem tudok, hiszen ez a módja annak, hogy megtanuljam azt." Pablo Picasso
"Ha egész életemben csak azzal foglalkoztam volna, amihez értek, akkor nem vittem volna semmire."
"Aki túllép a félelmén és a kétségein, az legyőzi a kudarcot."

"A tudomány jelenlegi állása az, hogy ha okosabbak, kreatívabbak, újítóbb szelleműek akarunk lenni, akkor erre a megoldás az, hogy ismerjük meg mások történeteit." Braskó Csaba

"Ha bármiben jelentős eredményt akarsz elérni az életedben, akkor erre az egy dologra van szükséged: fókuszálás a megfelelő probléma megoldására. Ami esetleg rögvest megold 10 másik problémát." Braskó Csaba

"Az elme nem egy edény, amit meg kell tölteni, hanem tűz, amit meg kell gyújtani" Plutarkhosz

Michael Jordan teljes karrierjének gólaránya 32,7%. Ez azt jelenti, hogy 1000 próbálkozásból 327 kosarat tudott dobni élete során. Ez a pontos arány arra vonatkozóan, hányszor találta el helyesen a célt. Ezzel szemben ha egy diák 10 vizsgakérdésből csak 5-re tud helyes választ adni, azaz 50%-os az aránya, akkor megbukik. Michael Jordan ettől lényegesen rosszabb teljesítménnyel a világ leghíresebb kosarasa. Ugyanezzel a teljesítménnyel egy diáknak semmilyen jövője nincs.

Gyakorlatilag mindenki kreatívnak, zseninek, innovátornak születik, aztán ezt a képességünket szép fokozatosan kiveri belőlünk az iskola.

A kreativitás nem más, mint az, hogy más emberek történeteiből a látszólag oda nem illő, "haszontalan" tudást is képesek vagyunk hasznossá tenni.

forrás: Odrovics János és Braskó Csaba


„Ha egyszer a kutyád elmondhatná, mi mindent lát, érez, hall és szagol benned, beleértve minden lelkiállapotodat, és a bajaidat, még tán a jövődet is, többé nem kellene pszichológushoz menned."  Müller Péter

"Minél többet tanulsz, annál butább lesz az ellenfeled" Szun Ce

"Nem a probléma a probléma. A probléma a problémához való hozzáállásod." Jack Sparrow

"Ne azt nézd, hová estél, hanem azt, hogy hol csúsztál meg!"

"Meg kel tanulni nemet mondani a jó dolgokra, hogy maradjon időnk a legjobbakra" Dale Calvert

"A célod felé vezető út nemekkel van kikövezve" Braskó Csaba

"Hogy mire viszed az életben, nem az dönti el, mikor kezdesz el valamit, hanem az, hogy mikor hagyod abba."            Richárd Bach

"Minden dühös nő mögött egy férfi áll, akinek fogalma sincs mit szúrt el."
Oscar Wilde

"A művészet ott kezdődik, ahol a másolás véget ér" - Oscar Wilde


1. Becsapós
"Ne örülj túlzottan az adócsökkentésnek. Hisz ez olyan, mintha egy rabló – miután kirabolt – pénzt adna taxira. "
Arnold Glasow

2. Ha eddig csak a rosszat a láttad, honnan tudnád, mi az igazság?
Nem tudtam, hogy az apám alkoholista…egészen addig, mígnem egy éjjel józanul jött haza.
André Botes

3. Amikor valami zseniális
Az igazán elmés mondás az, amelyik nem csak a hallgatóságot lepi meg, hanem azt is, aki mondta.
Joseph Joubert

4. Az irigység rossz tanácsadó lehet
Egy sereg olyan dolog van, amit simán eldobnánk, ha nem félnénk, hogy valaki felveszi őket.
Oscar Wilde

5. Ha lekésel valamiről, kompromisszumra kényszerülhetsz
Mire sorra kerültem, elfogyott a jobbik pacemaker. Amikor az asszony megölel, mindig kinyílik a garázsajtó.
M. Pearl

6. A hülyeség
A hülyeség, a hidrogén után a legnagyobb mennyiségben előforduló anyag a világegyetemben.
Thomas Alva Edison

7. Ne dolgozz túl keményen
Az igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg senkit…de hát, miért kockáztasson az ember?! Edgar Bergen

8. Éretté válás
A felnőtté válás biztos jele, amikor felfedezzük, hogy a hangerőszabályzó gombját balra is el lehet tekerni.
Lingers

9. A látszat alapján dönteni – az érték a lényeg
A szex kedvéért nősülni olyan, mint vásárolni egy Boeing-et az ingyen mogyoró miatt.
Arthur Baer

10. Kvalifikáció
Én olyan nőknek vagyok az ideálja, akiknek teljesen mindegy.
Ken Dodd

11. Más szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem
Alapjában véve a feleségem éretlen. Ülök békésen a kádban, ő meg bejön, és szépen elsüllyeszti a kishajóimat.
Woody Allen

12. Egészség
A világ legegészségesebb dolga a születésnap. Minél több van belőle valakinek, annál tovább él.
Henry Youngman

13. Nem az a fontos, hogy első vagy-e, hanem, hogy jól csináld
Az lehet, hogy aki korán kel, aranyat lel, de a másodiknak érkező egér szerzi meg a sajtot!
Steven Wright

14. Kifogás
A világ tele van olyan emberekkel, akik egy életen át menekülnek olyasmik elől, amik nem is üldözik őket.
Sam Ewing

15. Ne pazarold az idődet rossz megoldásokra
Ott áss, ahol az arany van…hacsak nem a testmozgás kedvéért ásol.
John M. Capozzi

16. Felesleges támadás
Döglött oroszlánba rúgni jó szívre vall. Az élőnek fájna.
Feleki László

17. Babona – ironikusan
Nem vagyok babonás…az balszerencsét hoz.
Placido Domingo

18. Azt szeretjük, amit értünk
Egy férfi rendszerint abba a nőbe szeret bele, aki olyan kérdéseket tesz fel neki, amelyekre képes válaszolni.
Ronald Colman

19. Tudni kell megállni
Mikor elkezdesz hasonlítani az útlevélképedre, ideje hazamenni.
Erma Bombeck

20. Két dolog, amit ne tégy…
Csak két dologban vagyok babonás. Az egyik, hogy senkivel se beszélj durván, amikor töltött pisztolyt tart a kezében! A másik, hogy sose szólítsd a barátnődet Tinának, ha Vivien a neve!
George Underwood

21. Különleges kitartás
Tíz férfi vár az ajtóban? Küldjön haza egyet, fáradt vagyok.
Mae West

22. Önkritika
Amikor megszülettem, az orvos azt mondta az apámnak: "Mindent megtettünk, de kinyomta magát."
Rodney Dangerfield

23. Ne csodálkozz, hogy rossz példának rossz a vége
Egészségügyi szakértők megállapították, hogy Mississippiben van a legtöbb túlsúlyos ember az Államokban. Na és mi Mississippi jelképmadara? A sült csirke.
Jay Leno

24. Ne őrizgesd, használd
A pénz olyan, mint a kéz vagy a láb – vagy használod, vagy elveszíted.
Henry Ford

25. Ha nem azt teszed, amit kéne, naná, hogy nehéz lesz az út
Az élet kemény, de még keményebb, ha hülye vagy.
John Wayne

26. Amikor az evidenciához fel kell nyitnod a szemed
Az egyik barátomnak sikerült meggyőznie a főnökét arról, hogy pusztán azzal megduplázhatnák a profitjukat, ha kinyitnák a bejárati ajtót, és beengednék a vevőket.
Woody Allen

27. Soha sem jó az, ami van
Mindenki képes rengeteget dolgozni akkor, ha nem azt a munkát végzi, amivel valójában megbízták.
Robert Benchley

28. Más szemében a szálkát…
Nagyszerű lenne, ha az emberek soha nem haragudnának meg arra, aki olyat tesz, amit ők maguk már rég megtettek.
Rodney Dangerfield

29. Nem becsüld le csak azért, mert te is csinálod…de vajon jól?
A versenyautó-vezetés olyan, mint a szex. Mindenki azt gondolja, hogy jó benne.
Jay Leno

30. Ne csodálkozz, ha kihívod a sorsot, és ő válaszol
A miniszoknya nagyon praktikus dolog. Lehetővé teszi, hogy a nők gyorsabban tudjanak futni benne…amire szükségük is lesz, ha viselik.
John Lindsay

31. Ne csinálj olyat, aminek rossz a vége
Sose állj a kutya és a tűzcsap közé!
John Peers

32. Amikor az egó irreális hatással van a környezetére
A szülő olyan ember, aki elvárja, hogy a gyerek olyan legyen, amilyenek ők akartak lenni.
Carolyn Coats

33. Hagyd el az automatikus viselkedési formákat…gondolkodj el, mit eredményez
A gyereknek inkább példaképre, mintsem kritikusra van szüksége.
Carolyn Coats

34. Ne hagyd, hogy elszaladjon, mert hamar késő lesz
Az élet olyan, mint egy tekercs vécépapír. Minél kevesebb van vissza belőle, annál gyorsabban fogy.
Andy Rooney

35. Az élet nagy igazsága?
A nők mindent megbocsátanak. Ha nem így lenne, már rég kihalt volna az emberiség.
Robert Heinlein

36. A kötöttség akadály is lehet
Én személy szerint semmit sem tudok a szexről. Mindig férjnél voltam.
Gábor Zsazsa

37. Praktikusság
Mire jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van.
Hofi Géza

38. Irreális elvárás
Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled csak azért, mert jó vagy, olyan, mintha elvárnád egy bikától, hogy ne támadjon meg, mert vegetáriánus vagy.
Dennis Wholey

39. Amikor csak az fér hozzá a leveshez, aki nem éhes
A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak kölcsön, ha bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged.
Bob Hope

40. A lazsálás veszélyes dolog
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy sohasem tudod, mikor végeztél.
Leslie Nielsen

41. Érdekesség…amikor valami evidens, de a fordítottját elítélik
Ha te szólsz Istenhez, imádkozol. Ha Ő szól hozzád, skizofrén vagy.
Thomas S. Szasz

42. A fejlődés fontos
Ha ötvenévesen ugyanúgy gondolkodsz, mint húszévesen, akkor elvesztegettél harminc évet.
Muhammad Ali

43. Ne mentségeket keress, mert az vakvágány
Soha életemben nem követtem el egyetlen hibát sem. Legalábbis olyat nem, amit ne tudtam volna utólag megmagyarázni.
Rudyard Kipling

44. Amikor nem attól félünk, amitől kellene
Nem félek a repüléstől. A lezuhanástól félek.
Billy Bob Thornton

45. Tévhitben élni vakvágányra vezet
Láttam valakit, akinek nem volt autója, de egyre csak szórta a pénzt a parkolóórákba. Azt hitte, ha elég pénzt dob be, akkor kap egy kocsit.
Gene Perret

46. Az igazságot akarod tudni?
Ha meg akarsz tudni valamit magadról valamit, ráadásul zamatos részletességgel, akkor mondd azt a nejednek, hogy kövér.
P.J. O'Rourke

47. Ne dőlj be a látszatnak…lásd a dolgokat annak, amik
A tévedések nem szűnnek meg tévedések lenni azután sem, hogy divattá válnak.
G.K. Chesterton

48. Felesleges félelem
Ha egy fekete macska átmegy előtted az úton, az azt jelenti, hogy tart valahová.
Groucho Marx

49. Van, amikor hiába dolgozol, értelmetlen erőlködés csupán
Amíg cseperedő gyerekek vannak otthon, a takarítás olyan, mint havat lapátolni hóesésben.
Phyllis Diller

50. Ne siettesd az eredményt
A kemény munka később megtérül. A lustaság viszont azonnal.
Steven Wright

51. Az ördög
Az ördög nem alszik. Fülig csipás lehet már a rohadék.
Vavyan Fable

52. Vedd észre, ha baj van
Rögtön tudtam, hogy nemkívánatos gyerek vagyok, amikor a kenyérpirítóval kellett játszanom a fürdőkádban.
Joan Rivers

53. Sajnos ez még mindig gyakori
A legtöbben azért szalasztják el a lehetőségeket, mert az munkának látszik.
Thomas Alva Edison

54. Felesleges kiadás
Mi szüksége a légierőnek új bombázókra. Panaszkodtak az elmúlt években az általunk lebombázottak?
George Wallace

55. Ne gondolkodj túl sokat, mert az megöli a tettet
Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
Woody Allen

56. Könnyű neki
A Mikulás azért olyan vidám, mert tudja, hol laknak a rossz kislányok.
George Carlin

57. Nem kell mindent szó szerint érteni
Az apám mindent elmesélt a madarakról meg a méhekről. A hazug - egy harkállyal jártam huszonegy éves koromig.
Bob Hope

58. Ha mindenki bólogat, az gyanús is lehet
Ha az emberek egyetértenek velem, mindig az az érzésem, hogy valami rosszat mondtam.
Oscar Wilde

59. A legédesebb falat mindig a tiltott gyümölcs
A szent tehénből lesz a legjobb fasírt.
Mark Twain

60. Hogyan érdemes gondolkodni
Erővel nem lehet békét teremteni. Csak megértéssel lehet.
Albert Einstein

61. A szelídeknek nem való a verseny
Akik jó békét tudnának kötni, azok sose győznének egy háborúban.
Winston Churchill

62. Jónak lenni nem elég, annak is kell látszani
Napszemüvegben én vagyok Jack Nicholson. Ha nincs rajtam, akkor csak egy kövér, hatvanéves pali vagyok.
Jack Nicholson

63. Minden terv addig szép, amíg a szükség közbe nem lép
Mindenkinek van terve…amíg meg nem ütik.
Mike Tyson

64. Amikor mindenki álságos trükkel kérkedik
Szeretem hálaadáskor a pulykát. Ez az egyetlen időszak, amikor Los Angelesben valódi melleket lehet látni.
Arnold Schwarzenegger

65. A naivitás az, amikor azt hiszed, hogy tudod, más mit gondol
Optimista az, aki hisz benne, hogy a légy azt keresi, hogyan juthatna ki a szobából.
Samuel Goldwin

66. Csak az hisz igazán, aki tud is
Az anyák azért szeretik jobban a gyerekeiket, mint az apák, mert biztosabbak benne, hogy az övéik.
Arisztotelész

67. A bajt elkerülni a legkönnyebben így tudod
A tengeribetegség legbiztosabb ellenszere, ha leülsz egy fa alá.
Spike Milligan

68. Kerüld azt, akin azonnal látod, hogy nem szakértő
Sose bízz olyan orvosban, aki az ujjával akarja megmérni a lázadat!
David Letterman

69. Nem mindegy, milyen helyzetben vagy
A demokráciának többet kellene jelentenie annál, mint hogy két farkas és egy birka arról szavaz, mi legyen vacsorára.
James Bovard

70. Értelmetlen kibúvó, amikor látnod kéne, hogy te vagy a gát
Az a fickó jut eszembe, aki megölte a szüleit, majd az ítélethirdetéskor kegyelmet kért arra hivatkozva, hogy árva.
Abraham Lincoln

71. Tényleg ez lenne a tapasztalat…vagy esetleg másé is értékes lehet?
Mindenki a saját baklövéseit nevezi tapasztalatnak.
Oscar Wilde

72. Gyakran ezért nem találjuk a megoldást
Ha nem a megoldás vagy a problémára, akkor te vagy a probléma.
Steven Wright

73. Ne feledd, hogy ha nem első vagy, akkor…
Ha második vagy, akkor te vagy első, aki veszít.
Ayrton Senna

74. Néha lehet, hogy rosszul látjuk a dolgokat
Anyukám mesélte, őt úgy tanították meg úszni, hogy kivitték egy tó közepére, és bedobták a vízbe. Mondtam neki: Anyu, nem az úszást akarták megtanítani.
Paula Poundstone

75. Amikor rossz eszközt akarsz használni valamire, amire nem való
A gumi óvszer nem nyújt teljes biztonságot. Az egyik barátomon is volt, mégis elütötte egy busz.
Bob Rubin

76. Mindig találnak rajtad kivetnivalót…ne is törődj vele soha
Ha a bírálóim azt látnák, hogy a Temzén járok, azt mondanák, hogy azért csinálom, mert nem tudok úszni.
Margaret Thatcher

77. Ha nem vagy tisztában az értékkel A cinikus ember az, aki mindennek tudja az árát, de semminek sem tudja az értékét.
Oscar Wilde

78. Felesleges ismeret
Ma néhány francia tudós bejelentette, hogy sikeresen klónoztak egy patkányt. De jó! Ez megoldja a patkányhiányt!
David Letterman

79. Ha "csúnya" vagy, nem szívesen támogatnak abban, amit akarsz
Egyszer elvesztem, és megkértem egy rendőrt: "Nem segítene megkeresni a szüleimet?" Mire a rendőr: "Nem is tudom. Annyi helyre elbújhattak…"
Rodney Dangerfield

80. Amiből biztosan tudod, hogy vesztes helyzetben vagy
Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az.
Paul Newman

81. Nem érsz el semmit, ha olyat teszel, ami nem népszerű
Ha népszerű akarsz lenni, akkor ne molesztálj gyerekeket, és ne táncolj a zebrán.
Winston Groom

82. Mert az egyszerűség a mesterek legnagyobb előnye
A zsenialitás nem más, mint a józan paraszti ész ünneplőben.
Josh Billings

83. Sajnos nem ismerjük fel, még ha az orrunk előtt van is
Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és továbbmegy.
Winston Churchill

84. Olykor jobb félreállni vita nélkül
Sose szakítsd félbe az ellenfeledet, ha éppen egy hibát követ el.
Bonaparte Napoleon

85. Olykor vannak megmagyarázhatatlan dolgok
Próbálom megérteni, vajon a kamikazepilóták miért viseltek sisakot?
Dave Edison

86. Az értelmetlen tanácsok gondolkozásra adnak okot
Emlékszem, az általános iskolában azt mondták, ha tűz ütne ki, akkor álljunk nagyság szerint sorba. Mi ebben a ráció? Talán a magasabb emberek lassabban égnek?
Warren Hutcherson

87. Veszélyes csapda
A tévedés annál veszélyesebb, minél több igazság van benne.
Henri F. Amiel

88. Fura, de bizonyos esetekben megváltozhat a hozzáállásunk
A zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták.
Erica Jong

89. Érdekes, hogy mindenki a sajátját hajtogatja
Azok az emberek, akik megosztják veled a vallási nézeteiket, szinte soha nem akarják, hogy te is megoszd velük a tieidet.
Dave Berry

90. Furcsa tettek
A turista olyan ember, aki több ezer kilométert utazik azért, hogy a saját autója előtt lefotózza saját magát.
Robert Benchley

91. Ha magadból indulsz ki
Nehéz elhinni valakinek, hogy igazat mond, ha tudjuk, hogy az ő helyében mi hazudnánk.
Henry L. Mencken

92. Soha ne add alább
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb: mindenből beérem a legjobbal.
Oscar Wilde

93. Nem mindegy, honnan tudod
A varjú olyan énekesmadár, amelyik a zeneakadémiát levelezőn végezte el.
Friedericke H.W. Prochnow

94. Tipikus
Az átlagember alvásigénye: még 5 perc.
Max Kaufmann

95. Fura, de tényleg igaz lehet
Elég furák az emberek, nem? Ha például bemész a könyvtárba, és elkezdesz kiabálni, hogy "Áááááááá!", akkor mindenki megbámul. De ha egy repülőgépen csinálod ugyanezt, akkor egyből csatlakoznak.
Tommy Cooper

96. Ne gondolj mindig rosszra
Cinikus az, aki ha virágillatot érez, rögtön körülnéz, hogy hol a koporsó.
Henry L Mencken

97. "Vészmadaraknak" – nem mindegy honnan nézed
A vörös hús nem egészségtelen. A kék-zöld hús, na az tényleg egészségtelen!
Tommy Smothers

98. Mindig nézd meg, kit bízol meg
Szerettem volna plasztikai műtétet végeztetni, amíg észre nem vettem, hogy az orvos irodája tele van Picasso-képekkel.
Rita Ruden

99. Amikor nyilvánvaló a megoldás
Csak úgy küzdhetünk a bűnözők ellen, ha nem szavazunk rájuk.
Dayton Allen

100. Az önpusztítás élő példája
Feltaláltuk az atombombát. Mennyivel különbek az egerek nálunk! Nem ők találták fel az egérfogót.
Belinda Carlise

101. Mást hisznek, de valójában ez az igazság
A lángelme 1 százalék ihlet és 99 százalék verejték.
Thomas Alva Edison

102. Érdekes ellentétek
A gyilkosság bű. A gyilkosságot ábrázolni nem az. A szex nem bűn. A szexet ábrázolni viszont az.
Gershon Lengman

103. Akinek sose lehetsz elég jó – aztán kiakad, ha kiderül, hogy mégis az vagy…
Minden sikeres férfi mögött egy igen meglepődött anyós áll.
Hubert Humphrey

104. Oké, hogy működik, de milyen áron???
Öregkorodra is megőrizheted az alakod. A nagymamám 60 évesen kezdett el napi öt mérföldet gyalogolni. Most 97 éves, és fogalmunk sincs, hol a pokolban van.
Ellen DeGeneres

105. Gyanús és igaz – látszat néha bizony csal
Ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, ott senki sem gondolkodik igazán.
Walter Lippmann

106. Amikor csak az egyik fél nyer
Mozart boldog házasságban élt. De a neje nem.
Victor Borge

107. Nem biztos, hogy a megfelelő eszközzel próbálkozol
Ha a kalapács az egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel.
Abraham Maslow

108. A lustákról…némi iróniával
Szeretem a munkát, lenyűgöz. Képes vagyok órákig ülni és nézni.
Jerome K. Jerome

109. Érdekes, hogy ha a tömeg rossz, egyénileg senki sem érzi magát annak
A lavina hópelyhei mind ártatlannak vallják magukat.
Stanislaw Jerzy Lec

110. A lusta tanácsnak híg a leve
Mondtam a fogorvosnak, hogy sárgák a fogaim. Azt tanácsolta, hogy hordjak barna nyakkendőt.
Rodney Dangerfield

111. Evidens, és mennyire igaz
A pénz jobb, mint a szegénység. Már csak anyagi szempontból is…
Woody Allen

112. Érdemes figyelni arra, ki mondja, és miért…
Egy nap megyek haza, és egy meztelen pasast látok futni az utcán. Kérdem tőle: "Ezt miért csinálja?" Azt feleli: "Mert túl korán jöttél haza."
Rodney Dangerfield

113. Adhatsz tengernyi jó tanácsot, az evidens…de ne merj hibázni
Végtelen számú kísérlet sem bizonyítja, hogy igazam van, de egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, hogy tévedtem.
Albert Einstein

114. Ha ezerszer sem jött be, nem lehet, hogy más a megoldás?
Az a férfi, aki ezer nőben sem találja meg, amit keres, valójában egy fiút keres.
Gershon Legman

115. Hiába minden, ha nem teszel semmit…
Még ha a jó úton vagy is, akkor is elütnek, ha csak üldögélsz rajta.
Will Rogers

116. Mindig van még egy igazi esély
A helyes tett az, ami még mindig hátravan, miután mindent rosszul csináltál.
Robin Williams

117. Csak papíron van így…az életben mindig először tenni kell érte…
A szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi a munkát.
Vince Lombardi

118. Ne mondj olyat, amit könnyen ellened lehet fordítani Mondtam a feleségemnek, hogy a férj olyan, mint a bor, minél öregebb, annál jobb. A feleségem másnap bezárt a pincébe.
Gilbert Keith Chesterton

119. Naná, hogy igen!
Az emberek annál jobban élveznek valamit, ha tudják, hogy sok embernek nem lehet része abban. Russel Baker

120. Egy nagy bölcsesség – bár sajnos sokan soha nem jönnek rá erre
Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket.
Albert Einstein

121. Ha még akkor is próbálkozol, amikor már rég nincs mivel Magányos így a nyeregben, amióta meghalt a ló.

122. Soha ne légy borúlátó, hisz egy végső vigaszod mindig marad Ha semmi sem sikerül, ha örök vesztesnek érzed magad, gondolj arra, hogy egyszer spermaként te voltál a legfürgébb a csapatban!

123. Nem az a lényeg, hogy baj van, hanem az, hogyan fogjuk fel Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az esőben.

124. Ne feledd soha A tettek számítanak, nem a látszat.

125. Lásd, előző gondolat – nem látszat kell, hanem tett…az mondja meg, ki vagy A templomba járástól senki nem lesz jó ember, mint ahogyan a garázsban állástól sem lesz senki Cadillac.

126. Lehet így is nézni, ha kezdő vagy valamiben A szamárfül az origami legegyszerűbb változata.

127. Ha óvatos vagy, lehet olykor igazad is Csak mert paranoiás vagy, még nem biztos, hogy nem akarnak elkapni.

128. Csak a tudat szabhat határt neked…hát ne tudd, hogy nem megy Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.

129. Ma élsz, ezért ne azzal foglalkozz, mi lesz később Itt nyugszik valaki, aki holnap akart boldog lenni.

130. Sokan hiszik, hogy tudják: nem létezik. De vajon tényleg tudják…? A szerencse az, amikor az előkészület és az alkalom találkozik egymással.

131. Meglepő, de ez is egy módja a védelemnek – amikor nem az van, ami megszokott Vigyázat! A kapu harap!

132. Minden energia a legkisebb ellenállás felé halad A nőnek jobb, ha szép, mint ha okos, mert egy férfinak még mindig könnyebb nézelődni, mint gondolkodni.

133. Na igen…néha van kivétel Az alkohol nem válasz, de legalább elfelejted a kérdést.

134. Ne tukmáld, ha kell, kérni fogom Ne vígy engem kísértésbe, odatalálok magam is.

135. Fő a magabiztosság Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba.

136. És sokan azt hiszik, hogy rájuk ez nem igaz…nem is értik, miért az mégis… Mindenki meghal, de nem mindenki él.

137. Hi-hi-hi – ugye, hogy nem mindegy?! Nem árt az önbizalom Halhatatlan vagyok. Egyelőre.

138. Mert a jóból is megárt a sok… Eleinte fülig szerelmes voltam. Most torkig vagyok.

139. Értelmetlen áldozatot ne hozz A fél karomat odaadnám, hogy egyformán jól tudjam használni mindkét kezem.

140. Panasz helyett…mert mindenki ezt akarja, akkor meg minek a panasz folyton? Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű.

141. Éles megfigyelés…de nem biztos hogy rátapintottál a lényegre A processzor füsttel működik. Ha kimegy belőle a füst, nem működik tovább.

142. Hát igen, ez kezdőkkel előfordul olykor A mákos bab egy étel, ami úgy készül, hogy véletlenül kettőt lapozunk a szakácskönyvben.

143. Vigyázz, mert egy kis tréfa nem biztos, hogy megéri a kockázatot A bajjal az a probléma, hogy kezdetben csak egy jó mókának indul.

144. A látszat…és a lényeglátó kérdés…mert, amiért fizetnek… Ha olyan remek dolog a munka, akkor miért fizetnek érte?

145. Amikor tévedsz abban, hogy ráleltél a megoldásra Már látom a fényt az alagút végén...de miért dudál?

forrás: Odrovics János

Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

Nem akarásnak nyögés a vége.

Alkalom szüli a tolvajt.

A piros alma is lehet férges.

Nem esik messze az alma a fájától.

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!

Ki korán kel, aranyat lel.

Nem mind arany, ami fénylik.

Árnyékáért becsüljük az öreg fát.

Asztal alá itta magát.

Sok bába közt elvész a gyerek.

A baj nem jár egyedül.

Sok beszédnek sok az alja.

A hosszú betegségnek kapa a vége

Betyárból van a jó pandúr.

Egy bolond százat csinál.

Borban az igazság.

Minden botnak két vége van.

Előbb van a dínom-dánom, azután a szánom-bánom.

Két dudás nem fér meg egy csárdában.

Kinek szűken elesége, annak van jó egészsége.

Ember tervez, Isten végez.

Ha tudná az ember, hogy elesik, leülne.

A májusi eső aranyat ér.

A nyelvünkben a leginkább együttműködést gátló szó a "de".

Ha valaki nagyon akarja, hogy a feladat el legyen végezve, a viselkedése egyre irányítóbbá válik.

Ha valaki nagyon akarja, hogy jól csináljuk a dolgot, a viselkedése egyre maximalistábbá válik.

Ha valaki nagyon jól akar kijönni a többiekkel, a viselkedése konfliktuskerülővé válik.

Ha valaki nagyon akarja, hogy elismerjék, a viselkedése figyelemfelkeltővé válik.

A lehetőségek akkor tárulnak fel az ember előtt, ha találékony. Minél találékonyabb vagy, annál több lehetőséget sodor eléd az élet. És akkor válsz találékonnyá, amikor elkötelezted magad. Amíg nincs elkötelezettség benned, addig a találékonyságodat arra használod, miért nem jó most cselekedni, miért nem jó most belekezdeni, miért nem jó minden. Kötelezd el magad a saját céloddal, és a dolgok rögtön mozgásba lendülnek.
Braskó Csaba

Apukám nem mondta meg, hogyan éljek. Csak élt, és hagyta, hogy figyeljem, miként csinálja.

Az új igazságra mi sem ártalmasabb mint a régi tévedés.

Az igazság azért szokta zavarni az embert, mert ellentmond azoknak a hazugságoknak, amikben él.

"A bölcs arról ismerszik meg, hogy anélkül is mérlegelni tud egy gondolatot, hogy elfogadná." Arisztotelész

"Az az ember, aki ugyanúgy gondolkodik 50 évesen, mint ahogy tette azt 20 évesen, elvesztegetett 30 évet az életéből." Muhammad Ali

„Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás és mindenekelőtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit - kerül, amibe kerül - meg tudjuk valósítani.” Marie Curie

„Higgy a szerelemben, a varázslatban, a télapóban vagy bármiben! Higgy önmagadban és az álmaidban, mert ha Te nem hiszel bennük, akkor ki fog?" Jon Bon Jovi

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.” Marcus Aurelius

„Nincs rosszabb érzés, mint mikor búcsúzni kell. Megköszönni, lezárni, elválni majd elbúcsúzni. Nem lehet mit mondani. Nézel okosan, és csak azt várod, hogy mondjon valaki valamit. Valami szépet. Valami jót. De erre nincsenek szavak.” George Matthew Adams

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” Albert Einstein

„Ha az emberiség történelméből bármit is meg lehet tanulni, akkor az az, hogy az emberiség semmit sem tanul a saját történelméből” Albert Einstein

„Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani - ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni.” Herbert Casson

„Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül, használjátok ki, hogy fiatalok vagytok! Akkor is ragaszkodjatok álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik!” Scott Jurek

"Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni amit mindenki lát és közben arra gondolni, amire még nem gondolt senki."

A NASA központjában lóg egy kép egy dongóról, alatta a szöveg:
"A dongó teste aerodinamikailag nem alkalmas a repülésre, de jó, hogy a dongó nem tud róla! A fizikai és aerodinamika törvényei szerint, a szárnyak szélessége túl kicsi ahhoz, hogy a masszív testet reptesse! De a dongó nem tud semmit a fizikáról, a logikáról, az aerodinamikáról és repül."